Miks täituvad mõned soovid ja mõned ei täitu.

Oled sa vahest mõelnud sellele.

Kätte on saabumas aasta kõige suurem soovide õhku saatmise aeg ning hea aeg vaadata, millest sõltub soovide täitumine.

Või õigemini millistele nõuetele peab vastama soov, et see täituks!

Soov täitub täpselt sellisena, millised on sinu mõtted ja emotsioonid selle ümber. Kui tahad finantsilist küllust kogeda siis vaata oma mõtteid ja emotsioone sellega seoses ja saad aru, mida sa tegelikult lood. Hoia mõtted ja emotsioonid vastavuses sooviga niikaua, kuni soov on täitunud. Mine Teadliku Muutuse Kursusele õpi vabastama emotsioone ja kontseptsioone või ravi muud moodi, et joondada end soovitu sagedusega.

Teine asi on soovile kindlaks jäämine ehk keskendumine ja selle soovi täitumise jaoks energia ja aja andmine, selle arendamiseks iseendas, võimaluse loomiseks. Sarnane energia tõmbab sarnast. Vii end soovi täitumise sagedusele.

Selleks, et midagi teostuks, tuleb enda poolt täita eeltingimused. Paasoskused- lugeda infot, viia end kurssi, hoida end valmis.

Vahest me soovime miskit ja siis unustame ära ning päris elus igapäevaselt sellega enam ei tegele.

Hea on endalt küsida regulaarselt, mida saan praegu omalt poolt teha, et sellele soovile lähemale jõuda.

Millised tingimused peavad olema minu poolt täidetud, et see soov täituks.

Soov on tegu.

Soov on alati tegu. Sellega, et sa tegutsed selle soovi täitumise suunas lubabki sellel energial soovi näol sinu ellu tulla.

Miks soovid ei täitu.

Soovid ei täitu vahest sest meie soovid ei ole kooskõlas meie hinge teekonnaga, ajastus pole õige või soovime midagi isekusest, egost lähtuvalt.

Oled liiga pinges ja stressis. Ühegi sooviga ei tasu nii hulluks minna, et elu tasakaal paigast läheks ja stress tekiks. Hoia end parajas tasakaalus ja lõdvestuses end hoia pea selge.

Lööd käega. Peale suure hooga asjade ajamist koged takistusi. Ja tunned enam ei jaksa nüüd on piir. Astu hetkel tagasi siis ja anna endale puhkust ja taandu veidi korraks eemale ja saa taipamisi, kuidas saad oma soovi teostumise poole liikuda muul viisil. Vahest on vaja oodata ja lõdvestuda ning kulgeda, et asjad paika loksuvad.

Liigne kiirustamine. Soovid võtavad oma aja täitumiseks selleks tuleb olla kannatlik ja aeg ära oodata mitte alla andes.

Soovidega tuleb olla ettevaatlik ja teadlik. Soovid teistega seoses.

Soovid võiksid olla sinu arenguks vajaminevad oskused, taipamised. Sinu endaga seotud ja mitte teisi inimesi sisaldav. Kui soovid oma soovi konkreetseid inimesi tuua siis parem on soovida mingite omadustega inimest, mitte konkreetset isikut.

Meil manifesteerijatena lasub vastutus teiste inimeste elude ees. Kui meie soovime enda isekusest, hirmust, vajadusest midagi endaga teha või mingit moodi olla siis sekkume nende elude karmasse ja võime tuua nii endale kui ka teistele kannatusi.

Saame teistele soovida armastust, tervendust, valgust ja toetust ning selgust.

Mitte neid mõjutada meiega olema.

Saame soovida teiste inimestega seoses negatiivsete energiasidemete katkestamist. Saame soovida näha oma suhteid teistega armastavas valguses ja teineteise mõistmises.

Soovi jätkusuutlikke soove need kestavad ja ülendavad ning ei lõppe ega too kannatusi sulle ega teistele.

Soov on tegu. Küsi endalt, kas sa oled valmis seda vastu võtma oma ellu kui see soov tuleb. On sul aega oskusi energiat võimalusi, õigeid isikuomadusi, vaimset küpsust, finantsilist võimalust seda asja, mida soovid hoida, toita, säilitada.

Ükski soov ei täitu kui sa selleks valmis pole. Tee selleks kõik, et oleksid valmis kui see tuleb.Ja siis lase ootus vabaks usaldades, et tuleb mis tuleb.

Iga soovi lõppu lausu kindlasti palve. See juhtugu kui see on kõigi osapoolte kõrgeimaks hüvanguks.

Nii tagad endale ja teistele kaitse, et sa ennast ega kedagi teist kannatama ei pane enese teadmata.

Kui soovid ei täitu tea, et oled kooskõlas hetkel just sellega, mis on sinu ümber võta vastu see, mis loomulikult sinu ellu tuleb hoides sihte ja soove silme ees tegutsedes väsimatult nende nimel ja lase juthuda sellel, mis juhtub!

Soovid ei pruugi täituda täpselt sellisel viisil, kuidas sina ette kujutasid. Kuid sinu asi on võtta need vastu ja ära tunda!

Saad seda, mida vajad ja milleks valmis oled.

Häid manifesteerimisi.

Arukaid soove, mida tõesti vajad ning nende täitumisi uuel aastal!